Loader

Nederlands-Duits Netwerk Historische Parken en Tuinen

 

Hoe het ontstond?

De stad Kleve is omgeven door twee uitgestrekte parken (“Alter Tiergarten” en “Neuer Tiergarten”), aangelegd in de 17e eeuw door de Brandenburgse stadhouder Johan Maurits van Nassau-Siegen voor de toenmalige residentiestad. Johan Maurits was in Nederlandse Dienst en was door zijn vriendschap met de Grote Keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg ook actief in Kleve, Potsdam en Berlijn. Van hem is de beroemd geworden zinsnede „daß gantze Eylandt mus ein paradis werden“. Het landschapsvormende tuinconcept van de vorst was in de „Alter Tiergarten“ door de tand van de tijd, oorlogen en gebrek aan aandacht bijna teloorgegaan. Vandaar dat vakkundige burgers, verenigingen en overheidsvertegenwoordigers zich vanaf 2003 aaneensloten, om eerste reconstructieplannen te ondersteunen. Zie hiervoor www.kermisdahl-wetering.eu. Het is te danken aan de NRW-Stiftung, de Euregio Rijn-Waal, privéstichtingen en ook aan de burgers, dat van Nijmegen tot Xanten mensen „langs de Via Romana“ hun ervaringen ten opzichte van landschap, cultuur, natuur – en ook tuinieren – uitwisselen en van elkaar leren.

ak in galleien vor burg

Leden van de werkgroep Historische Tuinen in de Klevische Club tegenover de stadshorizon van Kleve - Foto: Hans Derksen

Doelstelling

De werkgroep heeft tot doelstelling, in de buitenwereld een besef te ontwikkelen voor de unieke getuigenissen van de ontwikkeling van het landschap in de NederRijnLanden. Het Nederlands-Duitse Netwerk Historische Parken en Tuinen bestaat uit de aaneensluiting van geïnteresseerde burgers en vaklieden.

Grondslag is de overtuiging, dat de ins ons cultuurlandschap aanwezige getuigenissen uit het verleden de sleutel tot begrip voor het levensgevoel van de mensen van vandaag in zich dragen. De initiatiefnemers leggen sterk het accent op de grensoverschrijdend verbindende lijnen. Deze betuigen een gemeenschappelijke achtergrond, voor die wij ons bevinden en die ons in Nederland en in Duitsland verbindt.

Regionale culturele promotie

Het netwerk wil een besef tot stand brengen voor de culturele rijkdom van het gebied en een geanimeerde uitwisseling tussen deskundigen stimuleren. Hierdoor wil het ook  een bijdrage leveren aan het behoud van de rijke erfenis van de gewesten en tot het voorkomen van verkeerde ontwikkelingen. Niet in de laatste plaats dient ook het interesse voor wetenschappelijk onderzoek van tuinmonumenten te worden gestimuleerd.